El mes de setembre és històricament un moment clau per al mercat laboral. La reactivació de les empreses després de les vacances i l’orientació a resultats per tancar l’exercici anual fan que el nombre d’ofertes pugi i esdevé una bona oportunitat per a la recerca de feina. La peculiaritat d’aquesta època marcada per la pandèmia demana un anàlisi especial que us portem avui.

El mes d’agost ja comença a quedar enrere. Aquest any, marxa deixant-nos unes xifres d’ocupació certament esperançadores, però encara preocupants. Una baixada històrica en les xifres d’atur durant els mesos de juliol (-197.841) i agost (-82.583) ens dona alè davant les xifres de 2020, la baixada en l’afiliació a la Seguretat Social (-118.004), però, i sobre tot a Catalunya, ens manté alerta: encara no hem superat la crisi provocada per la COVID i queda molta feina per fer. Si en tancar el 2n trimestre es calculava que s’havien recuperat 9 de cada 10 llocs de treball respecte febrer de 2020, hi ha col·lectius que segueixen força afectats, com és el cas dels joves, per exemple.

A la Borsa de treball del Col·legi veiem reflectida aquesta realitat del mercat laboral, en general. Com podreu veure en el següent gràfic, el mes d’agost ha estat notablement millor que el de l’any anterior, amb un creixement del +153,85 % en el nombre d’ofertes publicades. Tot i així, al 2019 es van publicar 41 ofertes en el mateix període, el que es tradueix en un 19,51% més que aquest any.

Ofertes de feina publicades a la Borsa de treball d’ENGINYERS BCN

Per altra banda, el que s’apunta respecte els joves ho contrastem en la modalitat de contractació de les ofertes de treball, amb una davallada en el nombre dels convenis de cooperació educativa i els contractes de pràctiques. Des de l’inici d’aquest any, al Servei d’Ocupació i Promoció Professional (SOPP) estem treballant per a la recuperació d’aquesta dada. No obstant, pel que fa al nivell d’experiència demanat les xifres son favorables als més joves, amb un 56,6% d’ofertes en que l’experiència laboral no és indispensable per a optar a la posició.

Experiència sol·licitada a les ofertes de feina publicades al 2021 fins al mes d’agost.

Algunes dades, de present i per al futur, que també us poden interessar són:

  • Interès creixent per l’oferta pública. Moltes persones treballen per a aconseguir una plaça pública dins l’administració, per assegurar així l’ocupació. A la Borsa de treball del Col·legi també es publiquen ofertes d’entitats públiques.
  • Contractació temporal baixa. Tot i que a l’estiu és històricament habitual per a la majoria de contractacions, no és així per als enginyers de l’àmbit industrial. Amb 308 ofertes publicades al 2021 amb contracte indefinit (64% respecte el total, 55 al juliol i agost, un 60% del total) constatem que la nostra és una professió amb una forta estabilitat laboral.
  • Nova normativa aplicable al teletreball. Al juliol es publicava la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, promoguda front la proliferació d’aquesta modalitat de treball arrel de la pandèmia i les necessitats que se’n han derivat.
  • Desaparició del contracte en pràctiques. En els propers mesos està prevista una simplificació en les modalitats de contracció. Per aquest motiu, un dels contractes que es vol suprimir és el de pràctiques, especialment pensat per a la inserció laboral dels joves universitaris. La simplificació aposta per establir tres categories principals, dins les quals es recolliran tots els contractes: contractació estable, temporal i de formació.
  • L’automatització dels llocs de treball. Aquesta ja comença a ser un fet més que no pas un pronòstic. La crisi de la COVID ha accelerat també aquesta tendència. Per tant, ens n’haurem d’adaptar i fer-ne front amb la major flexibilitat i resiliència. Caldrà adquirir noves competències i saber aportar nous valors, reinventant-nos cada dia i saber-ne aprofitar els avantatges que aporta. ENGINYERS BCN ofereix formació, suport i recursos que poden contribuir a la requalificació constant dels enginyers.

Cristina Olmos, Departament del Col·legiat, Comunicació i Màrqueting d’ENGINYERS BCN.