El potencial d’una empresa està molt relacionat amb el talent dels seus professionals. Quan ens centrem en l’àmbit industrial, és especialment important saber trobar els i les millors enginyers i enginyeres. Aquí us oferim algunes claus a tenir presents quan haguem d’incorporar nous membres a l’equip de treball.

1. Valorar bé les necessitats.
El primer pas serà sempre detectar la necessitat d’incorporar un enginyer o enginyera a les files del nostre equip.
L’Enginyeria és una professió profundament versàtil, que suma coneixements tècnics amb altres d’organitzatius i de gestió. L’àmbit industrial és especialment ampli: producció, projectes d’instal·lacions, manteniment, qualitat, medi ambient, prevenció de riscos laborals i seguretat industrial, peritatges i taxacions, disseny i desenvolupament de producte, logística… Alhora, qualsevol tipus d’indústria és susceptible de necessitar enginyers/es, des de les que comptem amb més professionals d’aquesta branca, com l’automoció, la construcció, l’energia o la química, fins a altres que d’entrada podrien semblar més allunyades, com l’alimentació, el sector mèdic i hospitalari o el de material esportiu, per exemple.

2. Definir el perfil correctament
A partir d’aquí caldrà extreure un perfil el més detallat possible del que es necessita per al lloc de treball: formació complementària, idiomes, coneixements informàtics, competències transversals, disponibilitat per a viatjar, permís de conduir, etc.
Penseu que quant millor fem aquesta feina, més fàcilment podrem procedir a les fases següents del procés de selecció: redacció de l’oferta, filtratge de CVs, entrevista, proves psicotècniques i pressa de decisions.
Cal tenir clar, però, que la definició que fem anirà enfocada a màxims. Ser conscients que no sempre trobarem algú que encaixi en tot el que demanem. Per això, també haurem de tenir ben clares les condicions sine qua non i aquelles a les quals podríem renunciar.

3. Tenir clares les paraules claus
En un món que funciona a tota velocitat, les lectures en pantalla es fan generalment en diagonal. El missatges s’escurcen, els continguts es localitzen mitjançant els cercadors, indexats per les paraules que els integren. Per aquests motius, es torna fonamental seleccionar bé les paraules que definiran els aspectes destacats del perfil que estem buscant. Aquests conceptes formaran part de l’oferta de treball i ens serviran per a trobar, però també per a què ens trobin els candidats i candidates més apropiats per a la nostra vacant. El nom del perfil sol·licitat i el contingut de l’oferta han d’estar vinculats a les nostres paraules claus.

4. Com publicar l’oferta de treball
Un cop ja tenim les idees clares toca redactar l’oferta de treball. Com ja hem dit en el punt anterior, partint de les paraules claus.
Ser clar i concís en aquesta redacció és fonamental. No donar detalls o obviar informació pot implicar una càrrega addicional en el moment d’haver de filtrar els currículums dels inscrits. Mai no podrem evitar del tot rebre candidatures de persones que no encaixen en el perfil, però reduirem el seu nombre si deixem ben clar el que busquem, el que és imprescindible i el que es valorarà.

Les funcions del lloc de treball s’han de descriure i contextualitzar tant com es pugui. Us sorprendria quantes ofertes ens arriben amb aquest camp buit!
Finalment, haurem de decidir si volem fer públic el nom de la nostra empresa. L’avantatge de fer-ho és que facilita que els professionals en recerca enfoquin millor la seva candidatura i, apliquem així un primer filtre. Quan algú s’inscrigui, ja sabrà si l’empresa pot ser del seu interès.
Per altra banda, de vegades no voldrem que se sàpiga que estem buscant algú, bé perquè tenim previst substituir algun càrrec o, potser, no volem que els nostres competidors ho sàpiguen. A no ser que tinguem un motiu de pes al darrera, la recomanació és donar el nom de l’empresa i fomentar així nostra marca d’ocupadors.

5. On buscar
En aquest punt també haurem de decidir on publiquem l’oferta per a què arribi al tipus de perfils que estem buscant. Equivocar-nos en el canal pot fer que perdem molt de temps i energies en el procés de selecció.
Per a perfils d’enginyeria de l’àmbit industrial, us recomanem que feu servir portals especialitzats, com la Borsa de Treball d’ENGINYERS BCN, on només trobareu enginyers i enginyeres titulats i col·legiats, amb la garantia i els avantatges que això suposa. Tenir una entitat com el Col·legi al darrera proporcionarà un gran ventall de recursos i contactes que ajuden als professionals a desenvolupar la seva feina de forma més efectiva.

6. Oferir unes bones condicions
Una tasca habitual de l’equip del Servei d’Ocupació i Promoció Professional del Col·legi és vetllar per què les condicions que s’ofereixen en les ofertes de treball siguin les adients al lloc a ocupar. Vindran determinades per la feina que han desenvolupar, els requeriments del perfil sol·licitat i la demanda del mercat laboral.

Cal tenir aquests tres punts ben clars i oferir unes bones condicions, si veritablement volem sumar al nostre equip els professionals més competents i preparats. Ja sabem que de vegades voler estalviar pot sortir molt car.

7. Obtenir suport especialitzat
De vegades. tindrem dubtes respecte quines són les condicions més indicades per al perfil a seleccionar. Altres, ens anirà bé poder consultar respecte els coneixements o el tipus de feina que poden dur a terme determinats titulats. En casos més concrets, ens anirà bé parlar sobre un candidat concret. Fins i tot, podrem necessitar que algú expert en enginyeria de l’àmbit industrial ens filtri els CVs o dugui a terme proves i entrevistes.

És per això que recórrer a serveis especialitzats ens pot ajudar a trobar l’empleat o col·laborador més apropiat per a les nostres necessitats. El Col·legi treballa per a contribuir a l’ocupació dels enginyers i enginyeres de l’àmbit industrials, per vincular el teixit empresarial amb els millors professionals, oferint serveis i assessorament a les empreses que volen contractar i als candidats en recerca de feina.

Consulteu el Servei d’Ocupació i Promoció Professional d’ENGINYERS BCN.

Cristina Olmos, Departament del Col·legiat, Comunicació i Màrqueting d’ENGINYERS BCN.