El potencial d’una empresa està molt relacionat amb el talent dels seus professionals. Quan ens centrem en l’àmbit industrial, és especialment important saber trobar els i les millors enginyers i… SEGUIR LLEGINT