La nostra professió és una gran desconeguda. Tothom sap què fa un metge, un advocat, un arquitecte… però poquíssima gent seria capaç de descriure en poques paraules les funcions bàsiques d’un enginyer. De fet, no resulta fàcil per a ningú. D’entrada, som moltes especialitats d’enginyeria (industrial, civil, mines…). Després, hi ha aquesta diferenciació decimonònica, classista i elitista, entre tècnics i “superiors”, que esperem que aviat passi a millor vida si volem, entre més coses, homologar-nos amb els enginyers europeus. Tenir un ministre d’universitats, Manuel Castells, que ha desenvolupat una gran part de la seva vida professional als Estats Unitat hi hauria d’ajudar -allà els estudis d’enginyer són de quatre anys i l’habilitació professional la donen els col·legis.

Però compte, que fa poc va saltar l’alarma: una maniobra de les quatre universitats politècniques de l’Estat vol implantar els cicles de 3+2, és a dir, tres anys per als graus, que no donarien accés a cap professió, i dos per als màsters, que habiliten per a la professió d’enginyer de cicle llarg. Val a dir que els màsters habilitadors no són res més que un invent per continuar mantenint una situació de privilegi que no porta enlloc. Solament, més despesa per als contribuents i per a les famílies, i confusió en el mercat laboral i en l’exercici de la professió. Amb tot, el ministeri, de moment, els hi ha comprat i ho ha inclòs en l’esborrany del real decret d’ordenació dels ensenyaments oficials en el sistema universitari espanyol, la qual cosa significaria una devaluació dels graus d’enginyeria de quatre anys i una pèrdua de competitivitat per als nostres enginyers. Des de tots els àmbits afectats: col·legis, escoles, estudiants, sindicats… s’ha reaccionat amb rapidesa i el ministre ja té sobre la taula una pila d’escrits demanant que s’aturi aital despropòsit.

En qualsevol cas, com a enginyers de ple dret, hem de continuar desenvolupant la nostra feina amb el mateix rigor i professionalitat de sempre, que ens ha donat un merescut prestigi. Hem de seguir demostrant que tenim un seguit de competències tècniques, com saber analitzar i sintetitzar; resoldre problemes; organitzar i planificar i prendre decisions, entre altres. També en tenim de sistèmiques com ara aplicar coneixements; capacitat d’adaptació a noves situacions, creativitat… Finalment, també en tenim forces de personals i participatives, com per exemple raonament crític; treball en equip; lideratge, etc. I si ens remetem a les competències que apareixen en el nivell sis del Marc Europeu de Qualificacions, al qual estem integrats els enginyers graduats i els enginyers tècnics, tenim que s’han de saber gestionar activitats o projectes complexos, siguin tècnics o professionals; encarregar-se de la presa de decisions en contextos imprevisibles d’estudi o de treball i encarregar-se de gestionar el desenvolupament professional d’individus i de grups.

D’altra banda, les cinc habilitats més valorades, en totes les professions, per les empreses participants en el Fòrum Econòmic Mundial del 2020 van ser: resolució de problemes; pensament crític; creativitat; gestió de persones i coordinació amb els altres, totes elles molt alineades amb les competències esmentades dels enginyers. També tenim que els darrers estudis fets per empreses de recursos humans a l’Estat ens diuen que per als perfils junior les competències més demanades són les de compromís; capacitat d’aprenentatge i productivitat/iniciativa, i per als sèniors, la visió estratègica; la flexibilitat/adaptació al canvi i gestió d’equips.

Des d’ENGINYERS BCN seguirem fent mans i mànigues, malgrat la situació actual, per col·laborar activament en el desenvolupament de la carrera professional dels col·legiats i col·legiades i per contribuir a l’assoliment d’èxits i fites professionals. Farem tot el possible perquè continueu estant al dia de la professió; perquè continueu trobant feina o reorienteu la vostra carrera; perquè continueu fent networking; perquè continueu informats, protegits i assessorats, i, en definitiva, perquè continueu fent ús dels serveis i trobeu a ENGINYERS BCN tot el suport que necessiteu.

Miquel Darnés, degà del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.