L’estat d’alarma ha deixat molts centres de treball desocupats. En aquesta entrada del blog trobaràs informació d’utilitat davant la reobertura d’aquests establiments. Està especialment dirigit als professionals que us dediqueu a tasques relacionades amb la climatització i la ventilació d’edificis.

Donada la situació excepcional esdevinguda per l’estat d’alarma decretat pel Govern central arran el virus Covid -19, molts edificis i centres de treball han estat desocupats durant un llarg període de temps. Així mateix, com que molts de vosaltres treballeu en empreses relacionades amb la projecció, direcció, assessorament, instal·lació, manteniment i gestió d’equips i sistemes de climatització i ventilació d’edificis, des d’ENGINYERS BCN hem volgut fer un petit recull de consideracions d’acord amb la documentació /informació disponible en aquests moments, amb relació a com enfrontar el procés de reobertura dels establiments/edificis i en conseqüència, de la posada en servei i funcionament, principalment, pel que fa a les instal·lacions de climatització i ventilació que, en la seva gran majoria, han estat aturades durant tot aquest temps.

Cal recordar que aquestes instal·lacions es troben regulades al Real Decret 1027/2007, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), així com les seves modificacions posteriors. En aquest sentit, s’ha de tenir molt present l’article 26 del mateix on s’estableix que, qualsevol instal·lació a partir de 5 kW de potència tèrmica nominal total instal·lada, ha de ser mantinguda per una empresa degudament autoritzada i que, per les instal·lacions amb potència tèrmica nominal total instal·lada superior als 70 kW, aquest manteniment s’ha de dur a terme d’acord amb el corresponent contracte de manteniment i també per part d’una empresa autoritzada.

El RITE, a la seva Instrucció Tècnica IT-3 Manteniment i ús, desenvolupa una sèrie de programes de manteniment preventiu, de gestió energètica, d’ús i funcionament, així com d’altres (recollits a les ITs 3.3 a 3.7), on s’estableixen les operacions mínimes que caldrà dur a terme en les instal·lacions tèrmiques. No obstant això, donada la situació excepcional ja comentada, es farà necessari prendre una sèrie de mesures addicionals abans de tornar a ocupar l’edifici.

És evident que caldrà realitzar una nova posada en funcionament d’aquestes instal·lacions, però, a la vegada, caldrà tenir en compte una sèrie de precaucions addicionals per tal d’evitar la propagació de la Covid-19.

A banda de totes les prescripcions decretades pel Ministeri de Sanitat, així com per la resta d’administracions i autoritats laborals competents en la matèria, ENGINYERS BCN considera imprescindible la consulta, per part de tots els tècnics enumerats a l’inici d’aquest escrit, del Document de REHVA sobre com operar i utilitzar les instal·lacions tèrmiques en edificis per prevenir la propagació del coronavirus (SARS-CoV-2) en els llocs de treball.

Departament de Serveis Tècnics d’ENGINYERS BCN.