Hem començat 2020 amb canvis legislatius en l’àmbit de la protecció contra incendis per part de diferents administracions. En aquesta entrada del blog les recollim totes:

1. Els Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) de la Generalitat de Catalunya han publicat una nova Instrucció Tècnica Complementària: “SP 140: Consideració de sortida de planta en establiments industrials“. També han actualitzat el Document TINSCI, DT-9 de control de fums en aparcaments. Llegeix els documents aquí. Per cert, el 25 de març el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics de Barcelona organitza la conferència “Les SPs i les Fitxes d’incendis explicades per bombers de la Generalitat i de Barcelona”, amb la presència dels SPEIS de la Generalitat i de Barcelona. Més informació i inscripcions.

2. Els Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) de la Generalitat de Catalunya han actualitzat les fitxes 1.10 d’Intervencions en edificis existents i 3.04 de Plataformes per a persones amb mobilitat reduïda en escales d’evacuació. També han afegit dues noves: 5.01 de Tancaments en vials d’aproximació dels vehicles d’emergència i 5.02 de Locals de venda multiproducte amb alta càrrega. Llegeix-les aquí.

3. Des del COGITI ens han fet arribar una nota informativa del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme referent al control en l’aplicació del Reglament de Productes de la Construcció (RPC) que han d’exercir els tècnics projectistes i els que realitzen direccions d’obra o direccions d’execució d’obra. Tal i com ja sabeu, el RPC estableix l’obligatorietat d’incorporar el marcatge CE, en funció del seu ús previst, per aquells productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent en els edificis. A la nota, trobareu informació rellevant aplicada a les portes motoritzades industrials, comercials i d’aparcament pel que fa el compliment tant del RPC com (només pel cas de les portes motoritzades) de la Declaració de Prestacions segons Directiva 2006/42/CE de màquines i la Directiva 2014/30/UE de compatibilitat electromagnètica. Llegeix la nota aquí.

4. Des de la Subdirecció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament ens han informat de l’actualització de la ITC SP-132:2019 en la qual s’ha tingut en consideració l’apartat 5.3 de la Norma 12845:2016 “Sistemes fixes de lluita contra incendis. Sistemes de ruixadors automàtics. Disseny, instal·lació i manteniment”, permetent aplicar una de les dues alternatives recollides a la SP pels aparcaments que disposin de més de dues plantes sota rasant. Recorda que podreu trobar totes les SPs publicades per la DGPEIS en aquest enllaç. Llegeix la ITC SP-132:2019 aquí.

5. Des de la Subdirecció General de Seguretat Industrial ens han fet arribar una nota aclaridora sobre les Inspeccions Periòdiques de les Instal·lacions de PCI en Establiments Industrials. Aquest document té per objectiu harmonitzar la normativa aplicable per aquests tipus d’edificis en matèria d’inspeccions periòdiques tant pel que fa a les seves instal·lacions de protecció activa contra incendis, segons el RIPCI, com pels propis edificis, segons RSCIEI. A la nota, es posa de manifest la concurrència normativa existent segons la competència de cada administració i la necessitat de coordinar l’actuació de la DGPEIS i de la DGSISM. La nota recull els criteris d’aplicació per a les inspeccions periòdiques que cal dur a terme en els Edificis Industrials respecte a legislació aplicable (RSCIEI vs RIPCI o altres), Organismes de Control habilitats per dur a terme aquest tipus d’inspeccions, normativa aplicable al procediment que cal seguir per fer la inspecció, documentació mínima exigible per part de l’OC i per últim, requisits per dur a terme la inscripció al RITSIC de les instal·lacions de protecció activa contra incendis. Llegeix la nota aquí. Recorda que pots trobar les notes publicades per la DGEMSI en aquest enllaç.

David Jiménez i Carles Illana, Serveis Tècnics i Departament del Col·legiat, Comunicació i Màrqueting d’ENGINYERS BCN.