Les metodologies de treball evolucionen constantment. L’alt nivell de competència en el mercat, però també una societat que ha arribat a alts nivells d’eficiència i excel·lència, requereixen de mètodes que busquin cada cop més la manera de respondre a les necessitats dels usuaris finals, alhora que procuren experiències de producte i servei el més gratificants possible. Parlem del ‘Design Thinking’, molt més que una manera de fer.

Als ja més que habituals conceptes de màrqueting o branding, s’estan sumant altres de nous, més específics. Mots com gamificació, insight o inbound designen elements i estratègies per a aconseguir millorar l’aproximació a l’usuari i l’orientació al client lligada a la innovació. Molts termes anglosaxons expliquen noves realitats, i això es magnifica dins el llenguatge empresarial. Entre aquesta nova terminologia, trobem el Design Thinking, una metodologia de treball que es pot aplicar a qualsevol disciplina i que es fonamenta en la manera de treballar dels dissenyadors, mitjançant el prototipatge. Aquesta tècnica parteix del coneixement del destinatari per a desenvolupar nous productes o serveis, adaptant-se a les seves necessitats des de l’inici, però també durant i després del procés.

La metodologia Design Thinking s’atribueix en un primer moment al creador del primer ratolí Apple, David Kelley, qui la va desenvolupar sobre el terreny mitjançant la consultoria IDEO. Tot i així, s’havia començat a perfilar de manera teòrica als anys 70 a la Universitat de Stanford, a Califòrnia (EUA).

Aquesta manera de treballar també es pot aplicar a l’enginyeria. Us expliquem aquí com s’estructura i quins en són els elements més destacats. Per començar, cal entendre que es tracta d’una metodologia viva, molt dinàmica, que genera cicles de millora continuada. Així, un cop finalitzades les diferents fases, podrem retornar a qualsevol de les anteriors per readaptar les creacions als usuaris.

LES FASES

Els cicles d’aquesta metodologia consten de cinc fases:

Descobrir: En aquesta primera fase empatitzar és el més important, és a dir, comprendre les necessitats del destinatari i conèixer la seva realitat tangible. Per aconseguir-ho es poden fer entrevistes, focus group o utilitzar l’observació. És important ser objectiu.

Definir: Un cop recopilada tota la informació que necessitem, serà el moment de fer-la convergir per tal de definir el problema o necessitat que volem atendre, de concretar. Aquesta serà probablement la part més difícil del procés, cal haver aprofundit bé en la fase de descobriment i no ser massa general ni excessivament concret.

Idear: Encara no cal crear la idea definitiva, sinó que es treballarà mitjançant la pluja d’idees o els mapes mentals. En equip, per aportar possibles solucions al problema, necessitat o situació que es vol abordar.

Prototipar: Aquesta és la fase de concreció. Es generarà un prototip físic o digital. També pot ser un gràfic o esquema, que servirà per a desenvolupar el nostre projecte. En aquest moment, cal tenir present que no es tracta del producte o servei final, per tant el cost que ens comporti hauria de ser reduït. Podem fer servir diverses tècniques: dibuixar, maquetar, fer storyboards, joc de rols…

Provar: Arribats a aquest punt és l’hora d’avaluar la feina feta testejant, és a dir, fent servir el prototip. Per a aquesta fase haurem de comptar novament amb la intervenció de l’usuari, per a què pugui fer tangible la viabilitat i l’adaptació a les seves necessitats. Serà un bon moment per a identificar possibles errors i buscar solucions, tornant a la fase del procés que sigui necessària.

ELEMENTS CLAU

En el Design Thinking és molt important tenir en compte el següent:

  • Es treballa en equip.
  • És fonamental l’empatia.
  • Genera i està impregnat pel sentiment holístic.
  • Es tracta d’un procés constructiu dinàmic, sempre en moviment.
  • Busca la innovació a través del pensament disruptiu.

Els nous temps requereixen noves maneres de treballar. Tenir més en consideració als altres sempre aportarà millors resultats.

Cristina Olmos, Departament del Col·legiat, Comunicació i Màrqueting d’ENGINYERS BCN.