La participació és una eina que possibilita l’enfortiment col·lectiu, però també el de cadascuna de les persones que componen les agrupacions. En l’intercanvi de coneixements, experiències i interessos, però també dels dubtes, els neguits i les il·lusions, es fonamenta l’esperit associatiu. En aquesta qüestió ENGINYERS BCN també és un referent dins l’enginyeria de l’àmbit industrial.

La base principal de la força de les institucions rau en les persones que en formen part. Prendre avantatge d’aquesta oportunitat, però, és principalment a les mans de cada membre particular. Per això, potser el primer pas serà preguntar-se ¿què m’aporta la meva participació? I, a més, ¿què puc aportar jo?

Mantenir un esperit participatiu pot aportar motivació i satisfacció personal, incrementa els mateixos coneixements i oportunitats. Sensibilitza, ens integra i uneix, fent-nos sentir part d’alguna cosa i generant consciència de les realitats que ens són alienes. Un dels beneficis més clars de la participació és la possibilitat de tenir diferents lectures de les coses i poder contrastar els diferents punts de vista. Compartir el talent enriqueix no tan sols al receptor, sinó també a aquells que ofereixen el que saben. En aquest sentit, les conductes de tipus participatius es relacionen amb habilitats que tenen més a veure amb la pro activitat que no amb la reactivitat i generen cercles de creixement en els equips i els grups, tal com mostra la següent imatge:

Un dels punts clau del codi ètic de les associacions de Barcelona és el foment de la participació interna. El Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona comparteix aquest codi, proporcionant diverses eines per a la participació de tots els membres col·legiats i precol·legiats. La XARXA e-BCN n’és l’exponent més innovador i potent per a interconnectar els esforços. Al seu interior, les diferents comunitats esdevenen espais per a la participació de tots aquells que comparteixen interessos, traslladant el treball de les comissions i grups territorials a un entorn virtual que permet transcendir les barreres de l’espai i del temps.

Les comissions fa anys vinculant aquells que volen participar de la vida col·legial. Agrupant-se per temes d’interès o per perfil professional, els seus membres es reuneixen periòdicament, comparteixen documentació i informació. A les comissions tècniques se sumen les socials i les professionals, així com els grups territorials que tenen com a criteri per a relacionar els seus membres la proximitat geogràfica.

Comissions i Grups territorials d’ENGINYERS BCN:

Et convidem a conèixer les comissions i grups territorials d’ENGINYERS BCN i a accedir a la XARXA e-BCN, un espai on donar sortida al teu esperit de participació i per a créixer junt amb els companys. Entra aquí.

Cristina Olmos, Departament del Col·legiat, Comunicació i Màrqueting a ENGINYERS BCN.