La prevenció de riscos laborals i la seguretat en el treball són una necessitat social i una obligació legal per a totes les empreses que fa que l’enginyer amb formació acreditada per realitzar funcions de prevenció sigui un perfil sol·licitat: un professional capaç d’identificar i avaluar els riscos laborals, i, en conseqüència, planificar i proposar el conjunt d’actuacions o processos que convé adoptar per eliminar-los, reduir-los o controlar-los.

La Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals defineix la prevenció (PRL) com el conjunt d’activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases de l’activitat de l’empresa amb la finalitat d’evitar o disminuir les possibilitats que un treballador pateixi un dany com a conseqüència de fer la seva feina. L’objectiu és anul·lar els riscos o, almenys, disminuir els que no es poden eliminar totalment.

CULTURA DE LA PREVENCIÓ

Des que es va promulgar aquesta llei el 1995, són molts els assoliments aconseguits en matèria preventiva, però també hi ha marge per a la millora. “Al llarg dels anys, la prevenció ha fet un pas endavant cap a la promoció”, asseguren des de Wellbeing Solutions, empresa especialitzada en l’àmbit de la PRL i la promoció de la salut. Fundada el 2018, realitza tasques de gestió de personal, imparteix formació i ofereix serveis de consultoria i assessorament a empreses.

Són un equip de treball que considera que “la prioritat avui dia no ha de ser limitar-se a corregir les actuacions quan s’ha comès una infracció i es rep una sanció. No es tracta de fer uns mínims, sinó d’entendre i d’integrar la cultura preventiva en la gestió empresarial com si fos el seu ADN. Això fa que la prevenció no es quedi dins l’empresa, sinó que es traslladi fora, als usos, costums i coneixements tant dels treballadors com dels empresaris”.

UNA FORMACIÓ TÈCNICA

Per exercir aquesta feina, les empreses valoren perfils que tinguin una base de formació tècnica. “El valor que aporten aquests perfils és que són professionals que, d’entrada, poden fer avaluacions dels llocs de treball i determinar els EPI’S per reduir el risc. Com que tenen coneixements tècnics amb una base sòlida, poden desenvolupar la seva feina en àrees diferents. El camí per fer i entendre determinats processos és més curt”, expliquen a Wellbeing Solutions.

Si bé hi ha condicions de treball que són comunes a totes les feines, també hi ha riscos específics que són propis de cada professió. “Les empreses i els riscos que afecten els treballadors de cada empresa poden ser diferents, de manera que és important tenir uns o altres coneixements en funció d’això. Nosaltres fem projectes a mida en funció de les necessitats del client, i triem els col·laboradors tenint en compte quin pot ser el perfil que, amb una base d’enginyeria mecànica o química, cobriria més serveis. Les empreses, els productes i els processos empresarials evolucionen i per això és important tenir tècnics capaços d’adaptar-se a la mateixa velocitat.”

DEMANDA CREIXENT

Els professionals d’aquesta consultoria amb seu a Barcelona creuen que hi torna a haver demanda de tècnics de PRL i promoció de la salut. “Els darrers anys hi ha hagut un petit creixement de l’activitat industrial, cosa que ha fet créixer la necessitat de cobrir més àrees de seguretat. Actualment és un perfil diana, amb potencial, i el que es busca són professionals sènior amb un cert recorregut”, diuen.

A banda d’això, afegeixen: “És evident que la sensibilització en aquest àmbit ha crescut. En certa manera, perquè també és una qüestió de marca. Tenir una imatge de responsabilitat social corporativa forta vol dir donar garanties d’empresa sòlida. És una manera de captar i retenir talent, perquè, en definitiva, vol dir que l’empresa es preocupa pels seus treballadors”.

Sonsoles Miguel, periodista.