Coincidint amb les festes volem dedicar un article a la presència de l’enginyeria en aquells elements que vesteixen el Nadal a les nostres ciutats i pobles. Les tradicions es mantenen, però la consciència mediambiental i la seguretat regulen les atraccions nadalenques perquè tots en puguem gaudir.

Comencem per fer un repàs d’algunes de les activitats de les quals gaudim durant aquestes festes a la ciutat de Barcelona: La il·luminació nadalenca que guarneix els nostres carrers, els mercats de Nadal presents a diferents barris, les pistes de patinatge sobre gel, els pessebres, la cavalcada…

Tot i conèixer la importància de la feina dels enginyers per a la nostra societat, de vegades no arribem a contemplar que darrera d’instal·lacions d’aquests tipus també existeix un projecte, una normativa que els regula, un professional que els desenvolupa.

Un dels objectius principals pel que fa a la normativa és la prevenció i regulació de la contaminació. En un món cada dia més conscient per les conseqüències mediambientals cal reduir el consum energètic, cosa que també afecta a la il·luminació ornamental, per exemple. La normativa municipal estableix uns horaris d’encesa i apagada de les llums, a més de regular la potència i el tipus d’aquestes.

Normativa de referència en contaminació i la lumínica

La Generalitat de Catalunya publica el Material de sensibilització ambiental mitjançat el web del Departament de Territori i Sostenibilitat, on es pot descarregar documentació per a la prevenció de la contaminació durant les campanyes de Nadal.

Aquesta documentació fa referència a la normativa d’aplicació a Catalunya sobre contaminació lumínica. La regulen la Llei catalana 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn; el Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001; i el Reial decret 1890/2008, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques.

El Decret 190/2015 regula els horaris de funcionament de l’enllumenat a la via pública i el Reial decret 1890/2008 en limita la potència o l’ús de tecnologies.

En qüestions de seguretat es refereix al Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió, destacant la importància quant a les alçades, les fixacions o el material elèctric.

Podeu consultar tota aquesta documentació aquí.

Altres atraccions nadalenques

A més de la il·luminació, que mereixia una menció especial pel seu pes dins la campanya de Nadal, altres instal·lacions també requeriran el treball dels enginyers i enginyeres. Els mercats ambulants que s’instal·len durant aquests dies a espais tan emblemàtics com la Sagrada Família, la Fira de Reis de la Gran Via o la Fira de Santa Llucià a l’entorn de la Catedral, poden disposar de subministrament elèctric, per exemple.

Amb tot, en aquestes dates la instal·lació de comerços ambulants es multiplica. En la següent imatge, extreta de la sol·licitud de tràmit de la Llicència per atracció de fira a la via pública,  podem apreciar algunes de les feines susceptibles de contractar un enginyer o enginyera. A més de complir la normativa en Autoprotecció.

Per acabar, i abans de desitjar-vos unes bones festes, esmentar totes les instal·lacions que es poden derivar d’una cavalcada o dels pessebres que s’exhibeixen a les diferents poblacions de Catalunya. Un Nadal ple d’enginyeria que esperem gaudiu junt amb els vostres.

Cristina Olmos, Departament del Col·legiat, Comunicació i Màrqueting a ENGINYERS BCN.