T’has preguntat mai com vius el teu dia a dia a la feina? O funciones amb el “pilot automàtic”? Tant si treballes pel teu compte com per compte d’altri, hi ha moltes maneres de treballar. L’actitud que adoptem pot contribuir a la nostra projecció com a professionals, però també a la nostra satisfacció personal.

Els terme self-management s’utilitza habitualment per parlar d’un conjunt de competències relacionades amb la capacitat d’autolideratge. Són la motivació, la responsabilitat i l’organització, però d’aquestes tres se’n deriven aspectes com l’autoconfiança, la resiliència, la implicació o la companyonia, entre d’altres. Si bé és cert que algunes característiques personals ja venen determinades per la nostra personalitat, també ho és que hi ha molta feina que podrem fer per aconseguir superar-nos a nosaltres mateixos.

SIGUES EL TEU LÍDER

Tradicionalment, sempre que es parlava de lideratge era referit a estar al capdavant d’un equip, s’aplicava o bé a la direcció de persones o a l’emprenedoria. El tema que tractarem aquí, no té tant a veure amb aquesta concepció tradicional, sinó més aviat amb assumir la responsabilitat d’agafar les regnes de la pròpia vida i activitat professional.

Cada cop més es demana als treballadors que siguin persones autònomes i proactives, capaces d’avançar-se i fer propostes. Aquesta actitud tindria molt a veure amb convertir-te tu mateix en el líder al qual seguir, amb, d’alguna manera, “crear les teves pròpies funcions de treball”. Pensaràs ara que si treballes per a una empresa ja tens un rol i tasques determinades dins l’organigrama, i en general això és cert, però l’ideal seria tenir cert espai per a explorar noves idees, accions, aprenentatges… i desenvolupar la capacitat d’aprofitar-lo. No autolimitar-se, saber mirar més enllà d’allò que ens és familiar, o del que ens ve donat per altres i cercar així la motivació i la inspiració, però també un valor afegit dins la pròpia companyia.

ELEMENTS CLAU

Dins el paquet de competències que componen l’autolideratge, la companyonia, la comunicació, l’empatia i, recollint-los tots una mica, la capacitat per a treballar en equip, són elements molt importants. Pensa ara en aquelles ocasions en que estaves bloquejat i l’ajuda d’un company et va ajudar a tirar endavant, en els moments per a la pluja d’idees, en les opinions contrastades i les crítiques constructives. Aquesta manera de treballar aporta riquesa, és cada cop més freqüent en l’estil de treball i és la que des del desenvolupament professional es busca potenciar.

Però cal ser realistes: de vegades la voluntat i les bones intencions no són suficients. El context en què ens movem és també determinant. Això és important no oblidar-ho per no caure en la frustració. No ho podem tenir tot sota control, això no està a les nostres mans. Per a aquells aspectes que sí podem controlar, l’habilitat per a organitzar-se n’és la clau. Caldrà treballar, doncs,  per a adquirir els hàbits i buscar les tècniques que millor ens funcionin, deixant de repetir patrons per simple inèrcia. Formar-se contínuament, investigar, relacionar-se amb altres per créixer.

Per acabar, puntualitzar que en aquest article ens hem centrat més aviat en els treballadors per compte d’altri, però que totes aquestes competències prenen especial rellevància en el cas dels treballadors per compte propi. Per als freelance aquesta manera de funcionar, més que una opció, esdevé una necessitat ineludible. De ben segur, qualsevol persona amb aquest perfil us en podrà explicar alguna anècdota al respecte.

Cristina Olmos, Departament del Col·legiat, Comunicació i Màrqueting a ENGINYERS BCN.