Amb l’objectiu de preservar la salut de la ciutadania, l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat una suspensió de comunicats per obrir nous establiments de jocs d’atzar, salons de jocs, bingos i casinos. En aquest article del blog t’expliquem quines implicacions pot tenir, si afecta els que actualment estan en construcció i quines són les xifres del joc patològic.

Unes 20.000 persones a Catalunya pateixen un trastorn per joc problemàtic. Davant la proliferació de locals relacionats amb aquesta activitat, l’Ajuntament de Barcelona ha decidit posar ordre i així, comuniquen, “evitar els problemes que poden generar”.

LA NORMATIVA

La Comissió de Govern del consistori ha suspès per un any l’admissió de comunicats de noves activitats de concurrència pública per obrir establiments de jocs d’atzar, salons de joc, apostes, bingos i casinos. La suspensió afecta igualment l’atorgament de llicències i admissió de comunicats per fer obres destinades a l’obertura o ampliació d’aquests tipus de locals, un fet que afecta directament els enginyers de l’àmbit industrial que es dediquen a la legalització d’activitats. La normativa també prohibeix la publicitat d’aquests negocis a la xarxa de Transport Metropolitans de Barcelona (TMB) i a la via pública. Fins ara no hi havia regulació en aquest àmbit, tot i que actualment hi ha un total de 53 locals dedicats als jocs d’atzar (35 salons de joc, 17 bingos i 1 casino).

Cal tenir present que la prohibició, vigent des del 22 d’octubre, també recau sobre aquells negocis del sector que volien realitzar obres d’ampliació. Igualment hem d’explicar que aquesta normativa no afecta els locals que actualment compten amb el permís d’obres. Per tant, els establiments que encara no han obert al públic però que ja disposen d’aquest document no s’han de preocupar.

EL JOC PATOLÒGIC

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) reconeix des de 1992 el trastorn de joc. Es tracta d’un problema de salut emergent la presència del qual ha augmentat considerablement en els últims 20 anys.

Segons un estudi del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, un 60,2% de la població espanyola entre 15 i 64 anys va jugar a jocs amb diners durant l’any 2017. Concretament, el 0,4% de la població entre aquestes franges d’edat va desenvolupar un joc problemàtic (el 0,8% en el cas dels homes i un 0,1% en el cas de les dones). En el cas de Catalunya van ser unes 20.000 persones.

Un perfil cada cop més comú d’afectat és el d’un noi menor d’edat. El 6,4% de la població entre 14 i 18 anys afirma que juga diners a través d’internet (un 10,2% en el cas dels nois i un 2,5% en les noies). I és que preocupa especialment l’increment del joc online. Segons dades de la Direcció General d’Ordenació del Joc, el nombre de persones registrades a l’Estat per jugar per internet ha augmentat exponencialment i ha passat de 637.000 persones l’any 2013 fins a gairebé un milió i mig al 2018.

Amb aquestes dades sota el braç, el Govern municipal ha iniciat la redacció d’un pla especial urbanístic per regular la implantació d’establiments. Es proposarà un decreixement del nombre d’establiments actual (quan en tanqui un no se’n podrà obrir cap altre), i s’evitarà que n’hi hagi a prop d’equipaments sensibles com ara els centres docents i sanitaris.

Carles Illana, Departament del Col·legiat, Comunicació i Màrqueting a ENGINYERS BCN.