El plàstic contamina. Tots ens sabem la teoria, però tots passem a la pràctica a l’hora de minimitzar-ne l’impacte? L’objecte d’aquest article és fer una reflexió sobre l’ús dels productes de plàstic, la seva repercussió en el medi ambient i com pensar maneres per fer un consum més responsable.

Per començar, des del punt de vista tècnic, podríem dir que els plàstics són compostos de la indústria petroquímica, uns polímers formats per molècules de carboni, hidrogen i oxigen, que, combinats amb altres elements (clour, flour, nitrogen, silici, etc.), obtenen les seves propietats característiques. Els productes de plàstic són fàcils de fabricar, i, per tant, el seu cos de producció és baix.

Per les seves qualitats, els plàstics són fàcils de modelar i així adoptar diferents formes, pesen poc (baixa densitat), són impermeables, bons aïllants acústics, bons aïllants elèctrics, bons aïllants tèrmics i resistents a la corrosió. Tot això fa que el seu ús sigui molt variat des d’usos alimentaris (envasos, ampolles, plats, etc.) a usos industrials (peces, recobriments de cables, persianes, ordinadors, joguines, etc.).

El problema dels plàstics és com reciclar-los, ja que no són biodegradables i quan cremen produeixen grans quantitats de diòxid de carboni (CO2).

ÉS POSSIBLE LA REUTILITZACIÓ?

Tenim maneres de reciclar-los sempre que els envasos o els residus industrials es portin al gestor autoritzat corresponent. De manera molt resumida direm que el reciclatge pot ser, d’una banda, mecànic/químic (petites molecules o partícules de plàstic poden tornar a fer plàstic nou), o, de l’altra, energètic (s’utilitzen els residus de plàstic com a combustible). Aquest últim tipus té l’inconvenient que emet contaminants com el CO2. Per tant, les instal·lacions que ho duguin a terme han de tenir els filtres corresponents.

Fins aquí podríem anar bé, el problema és l’us i l’abandonament al medi que fem dels residus de plàstics, aquells que normalment són ampolles, gots, bosses… Es fa un ús molt puntual sense tenir present que, si el deixem al medi, contamina. Per fer-nos-en una idea: les bosses de plàstic triguen cinquanta-cinc anys a descompondre’s en el medi; els gots d’un sol ús, de seixanta-cinc a setanta-cinc anys, i una ampolla de plàstic, cinc-cents anys. Per això és imprescindible reciclar i no deixar residus de plàstic al medi. A més, la incorporació de petites partícules de plàstic dins la cadena tròfica pot generar intoxicacions i malalties.

PETITES ACCIONS

Què podem fer, nosaltres? Fer un ús responsable dels plàstics d’un sol ús (bosses, gots, ampolles, etc.), utilitzant, per exemple, bosses de roba, gots de vidre si és possible, dipositant els residus en el contenidor corresponent, o anant a la deixalleria.

Des de diferents àmbits es fan campanyes. L’administració i algunes marques denuncien la contaminació al mar pels plàstics. Aquesta conscienciació també ha tingut lloc per les imatges de platges plenes d’aquest material. Encara no és massa tard per revertir la situació; ho aconseguirem?

RECURSOS:

Agència de Residus de Catalunya http://residus.gencat.cat/es/contacte/

Barcelona + Sostenible: http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca

Laura Alonso, Enginyera tècnica industrial. Responsable de Qualitat, Medi Ambient i Riscos Laborals a ENGINYERS BCN.