Moltes vegades, en el moment d’iniciar un projecte, cal dur a terme una sèrie de consultes preliminars que esdevenen indispensables per poder assegurar la viabilitat de la implantació de l’activitat o instal·lació en qüestió.

D’un temps ençà, l’Administració ha posat a l’abast dels tècnics determinades eines que poden resultar de gran utilitat. En aquesta secció fem un repàs d’algunes de les més destacades.

En l’àmbit d’urbanisme podríem mencionar les següents:

Un altre recurs que encara que ja fa molt de temps que està desenvolupat no ha perdut validesa és:

  • L’apartat de Seguretat Alimentària, desenvolupat per la Diputació de Barcelona. La seva finalitat és fer accessible tota la informació referent al control de les condicions higièniques i sanitàries dels establiments alimentaris de competència municipal  (comerç minorista i restauració), així com al foment de les pràctiques correctes d’higiene en la manipulació d’aliments. Aquí podrem trobar una gran quantitat d’informació, com les guies de bones pràctiques, fitxes de condicions higièniques i sanitàries en diversos establiments, la principal normativa de referència i un llarg llistat de recursos addicionals.

En un altre àmbit d’actuació ENGINYERS BCN també ajuda a millorar en qualitat i efectivitat la feina diària dels tècnics amb l’eina següent: 

  • Consulta gratuïta de Normes UNE: marquen estàndards tècnics creats pels comitès tècnics de normalització (CTN), que solen estar formats per AENOR, fabricants, consumidors i usuaris, l’Administració, col·legis, laboratoris i centres d’investigació. Estableixen els criteris tècnics essencials de seguretat i garanties de bon servei i producte. Poden abastar des del disseny fins al control periòdic, passant per l’ampliació, la posada en marxa, les ampliacions o les modificacions. Les podeu consultar donant-vos d’alta a través del web d’ENGINYERS BCN.

David Jiménez, enginyer tècnic industrial i cap de Serveis Tècnics d’ENGINYERS BCN.