Concepte general Responsabilitat civil significa la subjecció d’una persona que vulnera un deure de conducta a l’obligació de reparar el dany produït. L’enginyer és un professional amb capacitació tècnica que… SEGUIR LLEGINT