El Servei d’Ocupació i Promoció Professional d’ENGINYERS BCN (SOPP) va tancar l’any 2018 amb un total de 1.200 ofertes de treball. De l’anàlisi de les ofertes publicades es deriven diverses conclusions. Les retribucions continuen creixent progressivament, sobretot en aquelles ofertes en les quals l’empresa mostra una major flexibilitat a l’hora de valorar l’experiència. Els perfils més demanats són els vinculats a l’oficina tècnica, els tècnics comercials i el manteniment d’instal·lacions, i l’índex d’ocupació dels enginyers és alt i creixent dins el mercat laboral.

Com us podeu imaginar, les retribucions més elevades corresponen a les posicions de més responsabilitat, càrrecs directius i responsables d’equip.

PROFESSIONS EMERGENTS

Una dada que crida l’atenció és que les professions emergents, com l’enginyeria biomèdica o l’organització industrial presenten dos dels nivells salarials més elevats. Aquest fet confirma la necessitat d’aquests perfils dins les plantilles. En el cas de l’organització industrial és per la versatilitat dels seus professionals, que combinen les competències tècniques amb d’altres de gestió. Això multiplica el seu abast dins l’empresa.

Pel que fa a l’enginyeria biomèdica, a més de ser una professió emergent, es dona el fet que els estudis universitaris fa relativament poc que es van instaurar, motiu pel qual el mercat encara no pot comptabilitzar un nombre gaire elevat de treballadors especialitzats. Si bé tradicionalment alguns enginyers, sobretot electrònics i mecànics, ja desenvolupaven feines en aquest àmbit, abans del 2010 no existia la professió com a tal, amb una titulació al darrere.

Finalment, cal fer referència a les feines emmarcades en la logística vinculada a transport i emmagatzematge. El valor atorgat a aquesta ocupació pot estar relacionat amb el fet que Barcelona és un punt neuràlgic pel que fa a la logística, fet que afavoreix la demanda i la retribució de professionals especialitzats.

Cristina Olmos, departament del Col·legiat, Comunicació i Màrqueting a ENGINYERS BCN.