El facility manager, o el que és el mateix, la persona que en una empresa gestiona els recursos immobiliaris i optimitza els espais, està adquirint cada vegada més importància. I és que, tot i que en algunes companyies aquesta figura no existeix, pot suposar un gran estalvi econòmic. El juny passat, a la sala d’actes d’ENGINYERS BCN, experts en la matèria van informar dels aspectes legals i les responsabilitats del facility manager en una jornada ben interessant.

Segons dades de l’Associació Internacional de Facility Management (IFMA), aquesta activitat representa, de mitjana, el 30% de les despeses d’una empresa, uns recursos que inclouen, per exemple, el lloguer de les oficines, la llum i el consum de paper. Per tant, toca àrees tan sensibles per als enginyers com la seguretat i el medi ambient.

Fruit de l’acord el passat mes d’abril entre ENGINYERS BCN i l’Associació Catalana de Facility Management (ACFM), el Col·legi va organitzar el 25 de juny la jornada “El facility manager. Coneixes les teves responsabilitats?”. “Aquest acte pretén brindar una sèrie de referències, coneixements, pautes i eines” als responsables d’aquestes activitats, segons s’indicava a la descripció de la jornada. Una promesa que es va complir de sobres.

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ
Miquel Montaner, soci director de Projects & Facilities Management, va començar parlant de la implantació d’un sistema de vital importància a les empreses. “El que es fa durant la fase de construcció és bàsic”, va assegurar. En aquest sentit, va posar l’accent en una bona planificació  i en com, des d’un principi, s’ha de visionar el procés posant una atenció especial a la seguretat, la legalització de l’obra, la senyalització i als requeriments funcionals. “S’han de fer edificis per adaptar-los als usuaris, no al revés”, va concloure.

El tresorer del Col·legi, Ricard Nogués, es va centrar en la fase d’operació. “Abans que decaigui, cal realitzar petites intervencions perquè el patrimoni es mantingui viu.” Sobre aquesta qüestió, va explicar els diversos tipus de manteniment que s’haurien d’aplicar a un immoble: preventiu, correctiu, legal, sistemàtic, predictiu i substitutiu. I, per acabar, una idea: “S’està desenvolupant cada vegada més el manteniment en funció del grau de vida residual que li queda al sistema”.

QUÈ DIU LA LLEI?
Els aspectes jurídics els va tractar Gemma Ramoneda, de l’empresa Tarinas. Segons aquesta advocada, les persones jurídiques poden ser penalment responsables si incompleixen la normativa de protecció de dades, tot i que des de 2015 poden ser eximides si es demostra que han actuat amb la diligència adequada. I com es demostra això?

Amb un compliance penal. Ramoneda va parlar de com implantar aquest protocol d’actuació. Per la seva banda, Núria Viladrich, també de Tarinas, va donar les claus del nou Reglament europeu de protecció de dades.

Abans del debat i el torn de preguntes, Mario Ceballos, consultor expert d’Envira Ingenieros Asesores, va parlar dels aspectes relacionats amb la seguretat i les legalitzacions; en concret, de les principals novetats del nou RIPCI; el Reial decret 1042/2017, d’instal·lacions de combustió mitjanes; el RITE, i la legislació sobre la legionel·losi i els productes perillosos.

Finalment, van ser més de dues hores d’explicacions, dubtes i respostes, sobre un perfil professional amb gran projecció i que torna a posar de manifest la importància de la feina dels enginyers.

Mireu el vídeo complet de la jornada a la plataforma Torna-la a Veure fent clic en aquest enllaç.

Carles Illana (cillana@ebcn.cat), periodista al Departament del Col·legiat, Comunicació i Màrqueting d’ENGINYERS BCN.