En la immensa majoria de vehicles, donar gas significa més entrada de combustible. A mitjans de setembre, la Comissió de Medi Ambient de la UE va elevar del 30 al 45% l’objectiu de reducció d’emissions de CO2 per al 2030 per a cotxes i furgonetes. Els fabricants de cotxes estan molt preocupats perquè això significaria una ràpida acceleració cap al vehicle elèctric, cosa per a la qual diuen que no estan preparats. En la mateixa línia va l’objectiu europeu que el 2040 tots els cotxes i furgonetes siguin d’emissió zero. Per tant, si s’assoleix, aleshores donar gas ja serà una altra cosa.

Els polítics europeus estan alarmats per les dades que els arriben sobre el canvi climàtic. Cada cop hi ha més veus dient que el temps s’esgota. Els càlculs científics diuen que per poder complir l’Acord de París i evitar un escalfament global de més de 2 graus, cal que les emissions arribin al seu pic el 2020 com a molt tard, i des de llavors es comencin a reduir de manera dràstica i accelerada. Però la negociació política per implementar l’Acord continua encallada. El desembre es farà la cimera anual pel clima de l’ONU a Polònia, amb la missió d’aprovar el reglament d’aplicació de l’Acord, però les expectatives per a la seva aprovació no són gaire bones.

Pel que fa a Catalunya, el 28% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle provenen de la mobilitat, seguit de la producció d’electricitat. Doncs bé, a casa nostra fa més d’un any (el 27 de juliol de 2017) que el Parlament va aprovar, quasi per unanimitat, la Llei 16/2017, del canvi climàtic, que té, entre altres finalitats, les següents: “Aconseguir que Catalunya redueixi les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i afavorir la transició cap a una economia baixa en carboni”, “esdevenir un país capdavanter en la investigació i aplicació de noves tecnologies i reduir la dependència energètica de recursos energètics externs”. Tot i que va ser inicialment suspesa pel Tribunal Constitucional, des de l’abril torna a ser vigent. D’altra banda, el Govern català va aprovar les bases per al Pacte nacional per a la transició energètica (31 de gener de 2017), que estableix una visió global del nou model energètic, orientat a la sobirania i que situa la ciutadania al centre, per caminar cap al subministrament d’energia basat el cent per cent en fonts d’energia renovable. Encara és aviat per avaluar els resultats d’ambdues propostes, però cal ser conscients de les limitacions competencials i pressupostàries de la Generalitat.

Aturar el canvi climàtic i viure en un planeta sostenible ha de ser un objectiu compartit pel conjunt de la societat i en el qual, com a corporació compromesa amb el medi ambient i la sostenibilitat, sempre ens trobaran.

Miquel Darnés, degà del Col·legi.