El paper dels enginyers és, des de la nostra professió i com a col·legiats, un factor clau per a la indústria 4.0. Els enginyers hem de liderar l’aplicació de les noves tecnologies i dels sistemes que ens permetran guanyar en competitivitat i assegurar el futur de les nostres empreses.

En les empreses cada cop és més important connectar tota la cadena de negoci i els clients finals en temps real per poder gestionar, de manera més ràpida i eficient, les operacions de la companyia. La planificació del negoci i la logística, la gestió d’operacions de fabricació i l’automatització de les nostres fàbriques han de treballar completament interconnectades i al voltant d’una plataforma comuna.

D’altra banda, s’ha produït el naixement d’una sèrie de noves tecnologies i tècniques disruptives, les més destacades de les quals són:

 • Impressió 3D i fabricació additiva.
 • Electrònica incrustada / Enables (embedded electronics).
 • Components intel·ligents / Cyber
  physical systems (CPS).
 • Màquines intel·ligents / Cyber
  physical production systems (CPPS).
 • Shop fl oor market place.
 • Cloud analytics (big data).
 • 5G connection.
 • Realitat augmentada (RA).
 • Intel·ligència artifi cial (IA).

Aquesta necessitat de connexió de tota la cadena de negoci en temps real, juntament amb la irrupció de totes aquestes noves i  evolucionàries tecnologies, altament productives i amb un gran potencial, confeccionen un entorn molt adequat per a aquesta nova revolució industrial, i és aquí on els enginyers som un factor clau.

BENEFICIS EMPRESARIALS
Alguns dels benefi cis que ens pot aportar aquesta revolució en les nostres empreses són: millor eficiència en les operacions, presa de decisions ràpida (agilitat), reducció dels costos, millora de la qualitat, coneixement de l’experiència del client, innovació i millora en productes/processos, i un retorn de la inversió millorat.

Un cop plantejada aquesta situació resulta evident que si volem continuar en el negoci hauríem d’estar treballant ja en una estratègia clarament definida, i amb un seguiment d’autoavaluació de l’estat de la nostra empresa segons els paràmetres següents:

 • Estratègia de mercat i negoci.
 • Processos.
 • Organització i persones.
 • Infraestructures.
 • Productes i serveis.

LES ETAPES CAP A LA INDÚSTRIA 4.0:

 • Mapping de processos.
 • Control de processos/indicadors.
 • Optimització (simulació i realitat augmentada).
 • Make it smart (analítica/big Data).

El nostre país està ben ubicat i gaudeix d’una bona posició per assolir aquests canvis; de fet, algunes d’aquestes noves tecnologies s’estan desenvolupant a Catalunya. També disposem d’empreses i start-ups que estan treballant en aquesta direcció i d’esdeveniments, com la fira Advanced Factories Barcelona. A més, ENGINYERS BCN dedica aquest any a l’enginyeria 4.0. Aprofitem tots aquests esdeveniments favorables i treballem com a bons enginyers que som perquè ens puguem beneficiar d’aquesta nova revolució.

Josep Centelles i Estévez, Director industrial de Gamo Outdoor, SLU. Professor CEAM i a la Universitat de Vic (UVic). Membre de la Junta d e Govern de la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM). Membre de la Comissió de Qualitat i Innovació del Col·legi.

ENGINYERS BCN no comparteix necessàriament ni es responsabilitza de les opinions expressades pels autors o col·laboradors d’aquesta publicació.