Bona rebuda de la nova Guia elaborada pel Clúster de Seguretat contra Incendis, la qual pretén establir els controls i les comprovacions necessàries per verificar la correcta instal·lació i el manteniment dels sistemes de protecció passiva. La presentació va tenir lloc el 23 de novembre en un acte que va omplir de gom a gom la sala d’actes del Col·legi.

Seguint amb el camí obert amb la publicació de la Guia de validació documental l’any 2015, i amb la recent publicació de la instrucció tècnica complementària SP 136:2017 de certificació d’instal·lació o aplicació de protecció passiva, el passat 23 de novembre es va presentar al Col·legi la nova Guia de bones pràctiques per a la protecció passiva contra incendis, per part del Clúster de Seguretat contra Incendis de Catalunya (CLÚSIC).

La jornada va començar amb unes paraules del degà, Miquel Darnés, sobre la importància dels Serveis de Prevenció contra Incendis, i un esment en especial d’iniciatives com la del Clúster que impulsen la societat cap a una cultura de la prevenció.

Tot seguit, Pau Gavarró, antic president de la Comissió contra Incendis i Emergències (COSCIE) del Col·legi i president de CLÚSIC, va argumentar una reflexió que és compartida en el sector des de fa temps: hi ha una mancança en el camp de la protecció passiva contra incendis, i és en aquest sentit que es publica la nova Guia. El seu objectiu és establir els controls i les comprovacions necessàries que assegurin la instal·lació i el manteniment correcte dels sistemes de protecció passiva. I aquesta missió la desenvolupa la guia a través d’una proposta concreta de registres, mesuraments, assajos i proves en funció de l’element que es tracti.

Des del Servei de Prevenció de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat, el sotsinspector i cap del servei, Joan Gallart, va recordar l’estret lligam entre la protecció activa i passiva. Juntament amb l’Albert González, tècnic del mateix Servei de Prevenció, van realitzar una exposició que aprofundia sobre la instrucció SP-136:2017 i la motivació d’aquesta com a continuació de la Guia de validació documental esmentada.

El contingut de la nova Guia el va presentar Dolors Costa, coordinadora del Grup de Treball del Clúster sobre Protecció Passiva, recordant tots els agents implicats en aquest procés: projectista, direcció d’obra, instal·lador i/o aplicador, cap d’obra, fabricant i titular.

La jornada va concloure amb una taula amb diferents agents del sector, en què, a més de reflexionar sobre la importància de seguir unes bones pràctiques en els sistemes de protecció passiva, es va donar pas a un torn de preguntes dels assistents.

En tot cas, i tal com va poder expressar Xavier Díez, del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, hem d’entomar aquesta guia, no pas com una nova obligació, sinó com una oportunitat de millora en la qualitat del procés de posada en obra dels elements de protecció passiva. És a dir, una ocasió per continuar millorant com a professionals.

Mireu el vídeo complet de la jornada a la plataforma Torna-la a Veure a: https://videos.enginyersbcn.cat/videos/jornada-com-certificar-les-installacions-de-pr.html

Podeu descarregar-vos la Guia de bones pràctiques per a la protecció passiva contra incendis a: http://clusterincendis.com

Laia Liébana, Cocoordinadora de l’actualització del Manual de Seguretat Contra Incendis d’ENGINYERS BCN.