L’any 2015 es van publicar les noves normes ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Les empreses certificades segons les anteriors versions han d’adaptar els seus sistemes de gestió als nous requisits abans del mes de setembre d’enguany. Us expliquem a continuació el més destacat d’aquesta transició.

Més eficients, integrables i orientats a la gestió empresarial. Els sistemes de les noves normes ISO comporten un canvi per a les empreses, que hauran d’adaptar-s’hi abans del 23 de setembre si no volen perdre el certificat. Les modificacions afecten dues ISO:

ISO 9001:2015
Estàndard internacional que regula els sistemes de gestió de la qualitat d’empreses i institucions. La de 2015 incorpora els canvis següents:

 • Nou esquema comú per a l’organització i el contingut de la norma.
 • Un sistema de gestió de qualitat ha de ser una decisió estratègica.
 • Disseny influït pel context.
 • Metodologia, amb un enfocament basat en el risc (processos, lideratge i planificació).
 • Eliminació del concepte d’acció preventiva.
 • Introducció de la idea de gestió de canvi.

La principal diferència, però, és l’adopció de l’estructura d’alt nivell, una estructura genèrica que pot ser aplicada a tots els sistemes de gestió per tal que la integració de diverses normes ISO en la mateixa organització sigui més senzilla.

ISO 14001:2015
Aquesta norma permet a les organitzacions obtenir la certificació per als seus sistemes de gestió ambiental. En la versió de 2015:

 • Canvia la seva estructura, per poder compartir requisits bàsics amb la resta de normes ISO.
 • Té context intern de l’organització i context extern a l’hora d’establir un sistema de gestió ambiental.
 • S’ha de determinar el risc associat a les amenaces i oportunitats.
 • Tampoc no utilitza el concepte d’acció preventiva.
 • Elimina la distinció entre documents i registres. Ara es parla d’informació documentada.

ENGINYERS BCN va ser el primer col·legi professional certificat segons l’ISO 14.001. Va rebre aquest reconeixement l’any 2001 i ja l’ha renovat cinc vegades. L’any 2004 va aconseguir l’ISO 9001:2000 per a la col·legiació, el Servei de Visat i els serveis col·legiats (el 2016 es va renovar per quart cop). D’aquesta manera, es demostra el compromís de la corporació amb els valors que propugna: responsabilitat, integritat, rigor. A més d’ambdues normes, el Col·legi disposa, en el seu Sistema Integrat de Gestió, de la Prevenció dels Riscos Laborals i el Servei de Certificació Professional segons la Norma UNE-EN ISO/IEC 17024:2012. Durant el 2017, a més, ENGINYERS BCN ha dut a terme diverses activitats formatives per facilitar la implantació de les noves ISO. Destaquen els cursos “Requisits de la nova ISO 9001:2015”, impartit al març, i “Requisits de la nova ISO 14001:2015”, a l’abril, i també la conferència “Transició cap a les normes de sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001:2015 i gestió mediambiental ISO 14001:2015”.

Carles Illana (cillana@ebcn.cat), Departament de Formació, Comunicació i Màrqueting d’ENGINYERS BCN.