La injecció amb ultrasons és una tecnologia innovadora desenvolupada per Ultrasion, empresa derivada del Centre Tecnològic Eurecat. Es tracta d’una alternativa a la injecció convencional que aquesta petita i ambiciosa empresa catalana està donant a conèixer arreu del món.

La utilitat dels centres tecnològics a l’hora de facilitar la innovació posant al servei de l’empresari mitjans i infraestructures queda palesa amb exemples com el d’Ultrasion/Eurecat, responsables del desenvolupament d’una tecnologia que sembla destinada a imposar-se en un camp amb tanta projecció com és la injecció de peces de plàstic de petites dimensions, també coneguda com a microinjecció.

APORTAR UNA SOLUCIÓ A UNA NECESSITAT
Ultrasion es troba en un moment clau de la seva curta història: du a terme una intensa tasca industrial i comercial mentre els seus tècnics miren d’albirar els límits de la tecnologia que han desenvolupat. Enric Sirera, director general, fa un forat en una agenda carregada de feina i viatges per fer-nos cinc cèntims d’un projecte pioner i amb projecció internacional que opera des d’Eurecat. “A fi nals dels noranta, la distància entre la tecnologia i les necessitats de la indústria va posar-se de manifest quan molts sectors van començar a miniaturitzar els seus productes fi ns a uns nivells on la injecció convencional no podia arribar.” L’ús d’ultrasons per a la soldadura de components de plàstic és un procés àmpliament difós des que es va descobrir a mitjans de la dècada dels seixanta. A Eurecat (llavors ASCAMM, Associació Catalana d’Empreses de Motlles i Matrius), van estudiar la possibilitat d’emprar els ultrasons per fondre el material en el procés d’injecció. Després d’un període de recerca en què es va certifi car la vàlua de la idea, el 2010 es va fundar Ultrasion, destinada a desenvolupar aquesta tecnologia per a aplicacions industrials.

Així van començar tres anys de treball intens que van culminar amb el registre de les patents relatives a la nova tecnologia i el muntatge i industrialització de la primera màquina per a injecció per ultrasons del món, la Sonorus 1G. En aquest període va tenir un paper decisiu el fabricant de maquinària barceloní Mateu & Solé, un dels socis de la societat i l’experiència en la injecció del qual, segons Sirera, “ha resultat importantíssima en la millora del procés des de la idea original, aportant solucions i una visió crítica des del punt de vista més productiu del projecte”.

LA SONORUS 1G
Ja testejades les primeres unitats, el projecte va deixar enrere la fase de proves i el 2015 es va iniciar la producció seriada de la Sonorus 1G. Sirera en desgrana les virtuts, que no són poques: “Amb aquesta primera generació de màquines solucionem gran part dels problemes que presenta la microinjecció tradicional amb tremuja i vis sense fi , perquè la fusió del material es porta a terme en el mateix motlle amb un procés amb molt poca inèrcia tèrmica. L’aplicació d’ultrasons en la fusió incrementa el volum lliure entre les molècules dels polímers i en redueix la viscositat, i això permet injectar a pressions més baixes. Tot plegat evita la degradació del material que sol presentar-se en els sistemes convencionals a causa del llarg període de residència del plàstic en el vis sense fi i a les altes pressions requerides per fer-lo arribar, ja fos, a tots els racons del motlle”. Els avantatges de la nova tecnologia no acaben aquí: “Hi ha un estalvi de material que pot arribar al 90%, ja que no se’n malbarata ni en la posada en marxa ni en l’aturada.

Aquest és un factor important per als fabricants, perquè el cost dels plàstics tècnics és sovint molt elevat. L’estalvi energètic degut a l’ús de sonòtrodes en comptes de resistències elèctriques és de prop del 90%”.

ON ÉS EL LÍMIT?
La Sonorus 1G pot injectar fi ns a 2 grams de material, i permet fer peces amb gruixos de tan sols 0,075 mil·límetres amb toleràncies de fabricació centesimals. En tractar-se d’una tecnologia de creació recent, a Ultrasion evolucionen pas a pas per definir-ne els límits. “Hem aconseguit fer peces que fins ara es consideraven impossibles d’injectar. Això ens obre moltes portes i és aquí on rau el principal valor afegit de la nostra tecnologia.”

Ultrasion ha assistit a les fi res més importants del sector per donar a conèixer el producte, i l’impacte comercial d’aquesta labor ha estat notable: ja s’han fabricat 25 màquines que treballen instal·lades als EUA, Mèxic, Europa, Espanya, Israel, Japó… “Col·laborem molt amb els nostres clients, tan interessats com nosaltres a dur tan enllà com es pugui les possibilitats de la injecció amb ultrasons. Tot plegat és un projecte molt engrescador; un projecte català, que parteix d’una idea desenvolupada a casa nostra, amb socis i proveïdors locals. Som pioners i estem molt orgullosos de la nostra feina, un projecte que des de Catalunya mira al món sencer”.

David Roman, col·legiat 17.588, comunicador.

ENGINYERS BCN no comparteix necessàriament ni es responsabilitza de les opinions expressades pels autors o col·laboradors d’aquesta publicació.